GUARNIZIONI STATIC SEALS-
/ 产品 GUARNIZIONI STATIC SEALS-
GUARNIZIONI STATIC SEALS
GUARNIZIONI STATIC SEALS
GUARNIZIONI STATIC SEALS
- -
GUARNIZIONI STATIC SEALS
描述

o形环和d形环直径也很大

用于动力油料的“重任务”静态垫圈

低温材料

组织增强弹性体(水力发电)

根据国际标准批准的材料(石油和天然气)

压力板垫圈

你的名字
电子邮件
目的
您的留言(可选)